Recording Studios in Miami, FL


The Kore Studio

925nw 82nd ave.
Miami, FL (0.00 mi)

Destune Recording Studios

10387 Sw. 186 Street
Miami, FL (0.00 mi)

Swamp Mountain Studios


Miami, FL (0.00 mi)

First Take Audio

Midtown
Miami, FL (0.00 mi)

Ft. Knocks Studios

1545 NW 15th St Rd.
Miami, FL (0.00 mi)

TracKingsLLC.

14035 SW 142nd Ave
Miami, FL (0.00 mi)

The Laboratory

13370 sw 131 st.
Miami, FL (0.00 mi)

Test Studio

7000 Collins Ave
Miami, FL (0.00 mi)